آینه لوزی دیوارچین
آینه ۴ میلیمتر سفید ابزار لبه : تراش ۱.۵ سانتیمتر ابعاد : ۱۲۵*۳۱۰ قیمت هر متر مربع با نصب : ۲۵۰.۰۰۰ تومان مکان نصب : میرداماد قاب ۵ سانتیمتر هر متر طول با نصب : ۵۰.۰۰۰ تومان